Vision för Abbekås

 Vi är ca 1 000 invånare.

 •  Nybyggnation med ca 10 hus/år.
 •  Fiskelägeskaraktären finns kvar.
 •  Skola som omfattar år 1-6.
 •  Äldreboende med tillhörande service.
 •  Mötesplats – Hamntorget med allaktivitetshus.
 •  Dagligvarubutik med ett välbalanserat basutbud.
 • Goda kommunikationer som medger att man kan ta sig till och från arbetet såväl i Ystad och Trelleborg om Malmöriktningen. Förbindelser finns alla dagar i veckan.
 • Belyst cykelväg mellan Abbekås och Skivarp.
 • Friluftsteater.
 • Gymnastiksal i nya skolan.
 • Allaktivitetshus.
 • Friluftslivet är utvecklat kring bad, segling och golf.
 • Hamnen är en attraktiv gästhamn med blå flagga.
 • Näringsställe finns i hamnen.
 • Blå flagga på badstranden i Mossby och badplatsen i hamnen.
 • Vi engagerar oss, bryr oss om varandra och känner glädje och stolthet över att bo i Abbekås.