Styrelsen

Allt vårt arbete i styrelsen är idéellt. Vi arbetar på att behålla midsommartraditioner och andra traditioner som kan finnas i byn. Vi vill hålla oss uppdaterade med kommunens arbete i byn och där möjlighet finns, medverka i byns utveckling.

Ordförande:

Frank T Sigurdsson
frank.sigurdsson@gmail.com
0706-39 60 30

Vice ordförande:

Bo Hansson

Kassör:

Olle Nilsson
olle.nilsson@regis.se
0738-01 28 29

Sekreterare:

Swen Stockhaus

swen.stockhaus@gmail.com

0709-16 68 83

Lokalansvarig:

Helga Sigurdardottir hislandias@gmail.com

Ledamöter:

Sven Rosengren

Ewa Hansson

Helga Sigurdardottir 

Annette Stjernström

Björn Eggeling