Byalagsrådet

Byalagsrådet är en sammanslutning av byalag i Skurups kommun där målet är att bevaka och tillvarata landsbygdens intressen i samhälls- och planfrågor.

Abbekås är en av byarna som är representerade i byalagsrådet.

Byalagsrådet fungerar som kontakt mellan byarna och kommunen och är remissorgan för kommunala angelägenheter på landsbygden. Rådet sammanträder kvartalsvis, eller vid behov och sammanträffar med kommunen kvartalsvis.

Läs mer på Skurup kommuns hemsida – www.skurup.se/byalag